Tjänster


Vi erbjuder följande tjänster:

  • Tenniskurser för barn och vuxna oavsett ålder och nivå 
  • Individsatsningar 
  • Privatlektioner
  • Sparring
  • Lägerverksamhet
  • Weekendpaket
  • Försäljning av det mesta i tennisartiklar
  • Racketsträngning

Kontakta oss för mer information!